Missie

“Het kan anders” is de boodschap die ik wil overbrengen aan de partners en kinderen die zich in een gewelddadige thuissituatie bevinden. Het kan geweldloos.

Dit bereik ik door professionals een training aan te reiken zodat zij in staat zijn het verschil te maken.

Inzicht in huiselijk geweld en kindermishandeling